Situații în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimtamant

Situatii în care este permisă prelucrarea datelor  peronale fara consimtamantul persoanei vizate

 

Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR) reglementează,  la Art. 6 “Legalitatea prelucrarii” care sunt temeiurile legale în baza cărora pot fi prelucrate datele cu caracter personal. De mentionat că, Regulamentul nu clasifică situatiile in care prelucrarea are la baza consimtamantul persoanei vizate sau oricare alt temei.

Astfel, stabilirea corectă a temeiului juridic de prelucrare poate ridica probleme majore. Am întâlnit multe cazuri în care prelucrarea avea la bază consimțământul persoanei vizate, cu toate ca acest consimțământ nu era necesar.

Cu toate că, la prima vedere, o prelucrare a datelor cu caracter personal pe baza consimtamantului persoanei vizate pare soluția cea mai simpla, aceasta nu este. Atrage dupa sine o serie de alte actiuni necesare gestionarii consimtamantului, ceea ce de multe ori reprezintă consum inutil de timp si resurse, costuri suplimentare care nu se justifica.

Pentru o mai bună întelegere, pentru a distinge când este necesar consimțământul și când nu este necesar, în afara încadrârii la una din situațiile Art 6, lit (b)-(f), recomandăm să se facă testul retragerii consimțământului. În situația în care prelucrarea datelor se face doar pe consimțământ, persoana vizată trebuie să aibă posibilitatea să-și retragă consimțământul în orice moment( art7, alin (3)).

In raporturile dintre un operator si o persoană vizată pot interveni mai multe tipuri de consimțământ. O situație des întâlnită este asmimilarea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu consimțământul de drept civil. Consimțământul de drept civil se referă la capacitatea persoanei fizice de a încheia un act juridic.

În conculie, situațiile în care prelucrarea se realizează fără consimțământul persoanei vizate sunt: contractul, obligația legală, interesele vitale, intereul public si interesele legitime.

În oricare dintre cazurile amintite mai sus se păstrează obligația operatorului de a informa persoanele vizate cu privire la temeiul în baza căruia îi prelucrează datele personale. Acest drept indeplineste Principiul Transparenței prelucrării datelor personale.