Externalizare DPO

Externalizarea Data Protection Officer (DPO)

Data Protection Officer, DPO cum este el prescurtat, poate fi o persoana angajată sau un consultant extern (aliniatului 6, articolul 37) si reprezintă un avantaj major pentru operator în vederea înţelegerii și respectării obligaţiilor prevăzute de RGPD, dialoguli cu autorităţile pentru protecţia datelor și reducerii riscurilor apariţiei unor litigii.

Operatorii au de făcut 5 lucruri importante:

 1.  să-și adapteze procedurile și politicile de lucru, pentru ca accesul la date să fie cât mai controlat, limitat și securizat;
 2.  să securizeze informatic datele personale
 3. Să elaboreze Politica de Protecție a datelor (măsuri pentru asigurarea drepturilor persoanelor vizate)
 4. să-și revizuiască contractele cu operatorii asociați și persoanele imputernicite
 5. să realizeze audituri la persoanele împuternicite

Procedural, operatorii trebuie:

 1. să își contracteze un  responsabil pentru protecția datelor personale (Data Protection Officer)
 2. să cartografieze prelucrările de date personale

Operatorii sunt obligați să desemneze un responsabil de protecția datelor (DPO) atunci când, printre altele, activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operațiuni de prelucrare a unui numar de identificare natională.

Art.4.- (1) Prelucrarea unui număr de identificare naţional, prin colectarea sau dezvăluirea documentelor ce îl conţin, se poate efectua în situaţiile prevăzute de art.6 alin.(l) din Regulamentul general privind protecţia datelor.

(2) Prelucrarea unui număr de identificare naţional, inclusiv prin colectarea sau dezvăluirea documentelor ce îl conţin, în scopul prevăzut la art.6 alin.(l) lit.f) din Regulamentul general privind protecţia datelor, respectiv al realizării intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, se efectuează cu instituirea, de către operator, a următoarelor garanţii: b) numirea unui responsabil pentru protecţia datelor, în conformitate cu prevederile art.10 din prezenta lege;

Legea 190/2018 definește un număr de identificare naţional – numărul prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidenţă şi care are aplicabilitate generală, cum ar fi:

 • codul numeric personal,
 • seria şi numărul actului de identitate,
 • numărul paşaportului,
 • numărul permisului de conducere, numărul de asigurare socială de sănătate.

Prin urmare, aproape orice număr care ajută la identificarea oficială a unei persoane fizice este un număr de identificare național.

Alegănd să lucrați cu un Data Protection Officer  al DPO Data Protection beneficiați de următoarele servicii:

 • De informare și consiliere atăt a operatorului căt și angajaţilor acestuia, cu privire la obligaţiile existente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
 • Realizarea de audituri interne
 • Monitorizeare si respectare a RGPD și a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei datelor, inclusiv gestionarea activităților interne
 • Studii de impact privind protecția datelor
 • Cooperează cu autoritatea pentru protecția datelor ( ANSPDCP), în numele dumneavoastră,  reprezentăind punctul de contact în relația cu acesta.

Contractarea unui DPO este esențială

Solicită o întălnire cu un consultant DPO CONSULTIG!


Completeaza formularul!