Profilarea, in scop de marketing

Colectare, procesare si stocare de date, în mod automat, în scop de marketing.

Crearea de profiuri și procesul decizional individual automatizat sunt utilizate pe scară largă în domenii precum : bancar, financiar, asigurări,sănatate, marketing și publicitate. Dezvoltarea tehnologiei și creșterea capacităților de analiză a volumelor mari de date precum și inteligența artificială, au determinat o diversificare și răspândire a acestor practici pe de o parte,dar și o amenințare la drepturile și libertatile persoanelor vizate, pe cealaltă parte.

Astfel, disponibilitatea pe scara largă a datelor cu caracter personal pe internet dar și pe dispozitivele conectate la internet, împreună cu noile tehnologii de realizare a corelațiilor dintre aceste date, pot permite analizarea și previzionarea  unor aspecte ale personalitatii, a comportamentului, intereselor și obiceiurilor unor persoane.

Profilarea, un instrument de marketing din ce in ce mai des folosit de către companii

Majoritata companiilor impun un ritm de creștere anuală. Cum nevoile de bază au început să fie satisfăcute, acestă creștere se poate realiza până la un anumit prag. După care, aceste nevoie vor trebui stimulate pentru a mai putea crește.  Stimularea, datorită  dezvoltarii tehnologice, se poate realiza acum, la nivel de nevoi individuale, în funcție de preferințele și comportamentul fiecărui utilizator de internet. Companiile exploatează aceste nevoi ajungând astfel mult mai ușor la comportamentul și opiniile personale. Le este mai usor să înțeleagă motivația deciziilor de a cumpăra ceva.

In acest sens, Uniunea Europeană a simțit necesitatea introducerii unor noi reglementari care sa protejeze drepturile și libertățile persoanelor vizate. Regulamentul General Privind Protecția Datelor, introduce  obligații de care companiile vor trebui să țină seama atunci cănd se folosesc de crearea de profiluri si procese decizionale individuale automatizate,în strategiile de business:

 • cerințe specifice privind transparența și echitatea
 • responsabilitate sporită a operatorilor
 • temeiuri juridice specific privind prelucrarea datelor
 • drepturi ale persoanelor vizate de a se supune creării de profiluri și, în mod expres, creării de profiluri în scop de marketing.
 • în anumite situații, obligativitatea de a efectua o evaluare de impact asupra protecției datelor (DPIA)

Reglementările nu vizează doar deciziile luate ca urmare a prelucrării automate sau a creării de profiluri, ci și colectarea datelor în vederea creării de profiluri precum si aplicarea respectivelor profiluri persoanelor.

Conform definiției, crearea de profiluri este un proces format din 3 elemente:

 • trebuie să fie o formă de prelucrare automată
 • trebuie să fie efectuată asupra datelor cu caracter personal
 • obiectivul creării de profiluri trebuie să fie acela de a evalua aspecte personale în legătură cu o persoană fizică.

Evaluarea caracteristicilor sau a tipurilor de comportamente ale unei persoane permit încadrarea acesteia într-o anumită categorie sau un anumit grup, informații necesare pentru a plasa oferte comerciale specifice. In special pentru a analiza și/sau pentru a formula previziuni cu privire la :

 • preferințele personale, interesele personale;
 • fiabilitatea, comportamentul;
 • situația economică;
 • locurile în care se află persoana fizică respectivă;
 • deplasările acestui.

Dispozițiie generale ale GDPR-ului privind crearea de profiluri si procesul decizional automatizat

Pentru ca operatorii să asigure conformitatea cu Regulamentul Privind Protecția Datelor, trebuie să țină seama de următoarele aspecte:

 • Prelucrarea Datelor să fie legală, echitabilă, transparentă. Aceasta înseamnă că, pe langa o prelucrare legala si echitabila, operatorul trebuie să transmită persoanelor vizate informații concise, clare, ușor accesibile, inteligibile despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal
 • Prelucrarea trebuie să fie limitată la scop. Crearea de profiluri poate presupune utilizarea unor date care au fost colectate inițial în alt scop, doar dacă scopurile sunt compatibile.
 • Reducerea la minim a datelor, chiar dacă operatorii sunt tentați să obțină mai multe informații despre persoanele vizate, în eventualitatea în care ar putea folosi aceste date cu alte scopuri.
 • Datele colectate în vederea profilării trebuie să fie exacte și stocarea lor trebuie să fie limitată în timp.
 • Respectand condițiile de integritate și confidențialitate de prelucrare a datelor, asa cum sunt ele descrise în GDPR:”protecía impotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidenteale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
 • Operatorul trebuie să fie responsabil și să aibă capacitatea de a dovedi ca prelucreaza datele respectand principiile mai sus mentionaate.

 

Concluzie

Astfel de prelucrări constând în activități decizionale individuale automatizate sau activități de creare de profiluri, în scop de marketing, pot fi realizate doar dacă:

 • operatorul a informat persoana vizată si
 • doar cu consimțământul persoanei vizate.