Investigatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

După un an de la intrarea în vigoare a Regulamentului General Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, ANSPDCP a publicat un raport cu privire la numărul investigațiilor pe care le-a realizat în această perioadă.

Astfel, aflăm că, din 25 mai 2018 și până în prezent, au fost realizate un număr de 485 investigații din oficiu.

Din Deciziua 161/2018, aflăm când poate Autoritatea să realizeze investigații.

Când efectuează Autoritatea de Supraveghere investigații?


Autoritatea de Supraveghere efectuează investigaţii din oficiu sau la plângere. Investigaţiile din oficiu se efectuează pentru verificarea unor date şi informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, obţinute decătre Autoritatea Națională de Supraveghere din alte surse decât cele care fac obiectul unor plângeri.

Dar investigaţiile se pot efectua şi pentru soluţionarea plângerilor primite de Autoritatea Națională de Supraveghere. Astfel, in același raport, sunt declarate și un număr de 496 investigații la plângerile persoanelor vizate dintr-un total de 5260 plângeri și sesizări căte au fost înregistrate.

În urma investigațiilor efectuate, au fost dispuse 57 de măsuri corective și au fost acordate 23 avertismente.

Măsurile corective au vizat, în special:

  • respectarea dreptului la informare a persoanelor vizate și efectuarea unei informări complete;
  • comunicarea de răspunsuri complete și în termen legal, fără întârzieri nejustificate la cererile persoanelor vizate privind exercitarea dreptului de acces;
  • respectarea principiilor de prelucrare a datelor, în special cele privind legalitatea, transparența și proporționalitatea;
  • implementarea de măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru asigurarea securității și confidențialității datelor, precum și respectarea acestor măsuri;
  • ștergerea datelor cu caracter personal după împlinirea termenului de stocare stabilit prin raportare la scopul în care au fost colectate;
  • instruirea persoanelor care prelucrează date sub autoritatea operatorului (angajații operatorului);
  • transmiterea de mesaje comerciale prin mijloace de comunicare electronică numai cu consimţământul expres prealabil al utilizatorului.

Concluzia Autorității este :

Astfel, după un an de aplicare a noilor reguli de protecție a datelor, numărul de plângeri și sesizări a crescut semnificativ (în 2017 s-au primit 3734 plângeri și sesizări), ceea ce indică faptul că a crescut și gradul de conștientizare a persoanelor fizice în privința drepturilor de care beneficiază, odată cu aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679.

Sursa: Comunicat de Presa ANSPDCP

De asemenea, din notificările de încălcări de securitate înregistrate, a rezultat că operatorii s-au preocupat să pună în practică obligațiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 și să ia măsurile corespunzătoare în cazul incidentelor apărute.

Întreg raportul îl găsiți aici

Verified by ExactMetrics