Folosirea CNP-ului pe facturile fiscale, în contextul GDPR-ului

 CNP-ul pe factura fiscală nu mai este obligatoriu

Ne este foarte des adresată întrebarea următoare:  Noi trecem CNP-ul clientului de factură, ce trebuie să facem?

Din punct de vedere al Regulamentului nr. 679/2016, CNP-ul este considerat data cu caracter personal, cu caracter sensibil, care poate fi folosit in conditii respectarii Art 6(1) GDPR.

Haideți să analizăm:

Conform art. 319  alin. (20) lit. f) din Codul Fiscal, factura fiscală trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, în vederea identificării beneficiarului, următoarele informaţii: „ denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă”.

Rezultă că elementul de identificare al beneficiarului constând în codul de identificare fiscală este necesar doar în cazul persoanelor impozabile ori a persoanelor juridice neimpozabile. Noţiunea de persoană impozabilă nu vizează persoana fizică stricto sensu, ci se referă la persoana ce desfăşoară activităţi economice şi este înregistrată la organul fiscal. Astfel că, deşi codul de identificare fiscală este, în cazul persoanelor fizice, codul numeric personal, acesta nu este cerut de lege în vederea facturării acestora atunci când deţin calitatea de beneficiar în cadrul unui raport juridic.

Prin urmare, CNP-ul nu mai poate fi folosit pentru facturare încă din anul 2012.

Cu toate acestea, foarte mulţi contabili sfătuiesc în continuare să se treacă CNP- având în vedere declaraţia 394 - Ordinul nr. 2264/2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015, care specifica înainte obligativitatea depunerii codului numeric personal. Insa, anul trecut a fost modificată şi această declaraţie, iar acum este suficient pentru emiterea unei facturi numele, prenumele şi domiciliul complet.

Dacă inserarea CNP-ului pe factura fiscală este fortuita, în sensul ca programul de facturare nu a fost reconfigurat sau adaptat, se poate presupune că există interesul legitim ca temei legal al prelucrarii. Insă, în lumina noului GDPR, acest temei trebuie privit cu mai multa precauție. Având în vedere că legalitatea prelucrarii va fi judecată plecând de la echilibrul între interesul comercial, legitim al operatorului si interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate. Și luand in considerare asteptarile rezonabile ale acesteia bazate pe relatia sa cu operatorul.

 

Prin urmare,

Potrivit principiului „reducerii la minimum a datelor” prevăzut de GDPR, conform căruia datele cu caracter personal trebuie să fie limitate la ceea ce este necesar, trecerea CNP-ului pe factura fiscală nu ar trebui ă se mai întâmple.

RISCURILE ce pot apărea prin prelucrarea datelor cu caracter personal cu încălcarea dispoziţiilor legale mai sus-menționate pot atrage amenzi administrative.  În conformitate cu art 83 alin 5 ( incalarea prevedrilor art 6, 9 poate  atrage amenzi administratice incadrate in cuantumul cel mai mare). În plus, dacă au suferit un prejudiciu, persoanele vizate pot obţine despăgubiri. Care să acopere valoarea acestor prejudicii.