Cu ce noutăți vine GDPR față de vechea legislație?

Aria de Aplicabilitate - GDPR se aplică tuturor companiilor, indiferent de locația sediului social și decizional, care oferă bunuri și servicii cetățenilor și rezidenților Uniunii Europene.

Amenzile - sunt foarte mari. Ele pot ajunge până la 2-4% din Cifra de Afaceri la nivel de ramură globală, minimul fiind de 10.000 Euro.

Consimțământul pe care îl oferă persoana vizată va trebui să fie clar și liber, informat și lipsit de ambiguitate, ușor de dovedit și specific acțiunii pentru care a fost obținut

Notificarea breșelor de securitate – orice incident trebuie comunicat Autorităților de Supraveghere (ANSPDCP pentru Romania), în maxim 72 de ore de la constatarea lui. Compania va trebui să anunțe și persoanele ale căror date au fost supuse respectivului incident.

Drepturi specifice

  • Dreptul la accespersoanele ale căror date au fost colectate și procesate au dreptul de a fi informate și de a solicita prestatorilor informații despre modul în care au fost prelucrate datele lor, unde au fost și în ce scop.
  • Dreptul la rectificare
  • Dreptul de a fi uitat
  • Dreptul la restricționarea prelucrării
  • Dreptul de portabilitatea a datelor
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

Confidențialitatea prin design - "Privacy by Design" – este un concept care prevede introducerea instrumentelor de protecție a datelor încă de la începutul proiectării sistemului informatic.