Ce informații trebuie furnizate în procesul de colectare a datelor direct de la client?

Conform art 13 trebuie să furnizăm persoanei vizate următoarele informații:

 • Identitatea și datele de contact – atât ale operatorului cât și ale reprezentantului acestuia
 • Datele de contact ale DPO-ului
 • Scopurile pentru care prelucrez aceste date precum și temeiul juridic al prelucrării
 • Interesele legitime pe care le urmăresc (ca operator sau ca terță parte)
 • Care sunt destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
 • Intenția mea de a transfera aceste date către o terță persoană, aflată într-o altă țară și care sunt garanțiile pe care le ofer cum că acest trasnfer este perfect legal și nu lezează interesele persoanei vizate

Pe langă aceste informații, după ce am obtinuț datele personale ale persoanei vizate, pentru a asigura principiul transparenței prelucrării, trebuie să mai furnizăm urmatoarele informații:

 • Perioada de reținere a datelor sau criteriile după care calculez această perioadă
 • Dreptul la rectificare, șteregere, obiecții, rețineri
 • Dreptul la portabilitate a datelor
 • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere
 • Dacă solicitarea face parte dintr-o cerință sau obligație legală sau contractuală și care sunt posibilele consecințe ale nefurnizării
 • Existența unui proces automat de luare a deciziilor (incluzând profilarea) și modul în care sunt luate deciziile, semnificația și consecințele acestora.