Care sunt datele personale?

Putem clasifica datele personale după modul în care te indentifici

  • ale tale (CNP, nume, prenume,  amprentă, ADN)
  • despre tine (anul nașterii, sex, studii, etnie, rasă, orientare sexuală, politică, religioasă, situație financiară,  starea de sănătate)
  • în legătură cu tine (adresa de domiciliu, reședința, adresa de e-mail, ocupația, venitul)
  • care te-ar putea identifica ca persoană – adică orice alt tip de date care se pot corela pentru a duce la identificarea ta