Ce este și când intră în vigorea Regulamentul GDPR

Un regulament este un act legislativ obligatoriu. Acesta trebuie aplicat în întregime în întreaga UE, în timp ce o directivă este un act legislativ care stabilește un obiectiv pe care toate țările UE trebuie să-l atingă. Cu toate acestea, depinde de fiecare țară să decidă cum. Este important de menționat că GDPR este un regulament, spre deosebire de legislația anterioară, care este o directivă.

În dreptul european există două tipuri principale de legislație:

Directive

  • Necesită implementarea individuală în fiecare stat membru;
  • Poate fi implementata prin crearea de legi naționale aprobate de parlamentele fiecărui stat membru;
  • Exemplu este Directiva europeană 95/46 / CE. Legea 677 din 2001 este echivalentul Directivei 95/46 cu aplicabilitate pe teritoriul României.

Regulamente

  • Cu aplicabilitate imediată în fiecare stat membru
  • Nu impune nicio legislație locală de punere în aplicare
  • UE 2016-679 este un Regulament care va intra în vigoare în data de 25 Mai 2018.