Când prelucrarea datelor cu caracter personal este legală?

Conform Art 6 "prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică una din urmatoarele condiții"

  • Există un consimțământ
  • Există un contract
  • Există o obligație legală
  • Există interese vitale
  • Există un interes public
  • Există interese legitime