Care sunt datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal

Gestionarea datelor trebuie făcută cu responsabilitate astfel încât datele personale să fie bine protejate iar persoanele responsabile să aibă pregătirea necesară privind Regulamentul de Securiatate al datelor cu caracter personal.

Care sunt datele cu caracter personal

Orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă prin referire la un element de identificare. Un element de identificare ar putea fi: nume, număr identificare (CNP), date de localizare, adrese de email (personală sau de serviciu dacă are în componența sa nume și prenume gen nume.prenume@companie.ro/com), număr de telefon (personal sau de serviciu), identificatori online (IP-urile), elemente de natură fizică, fiziologică (fotografii, înregistrări video), genetică sau psihică, elemente biometrice (amprenta, imaginea facială), plăcuțele de înmatriculare ale autovehiculelor, elemente economice, culturale sau sociale.

Definitie

O definitie a date lor cu caracter personal ne-o oferra Grupul de lucru Art 29, Opinia 4/2007 oferă detalii cu privire la datele cu carcter personale:

Termenul „date cu caracter personal” cuprinde informaţiile care aduc atingere vieţii private şi de familie a persoanei „stricto sensu”, precum şi informaţiile referitoare la orice tip de activitate desfăşurată de o persoană, cum ar fi activitatea care implică relaţii de muncă sau comportamentul economic ori social al persoanei. Prin urmare, conceptul cuprinde informaţii referitoare la persoane, indiferent de poziţia sau de capacitatea acestora (în calitate de consumatori, pacienţi, angajaţi, clienţi, etc.).

Căteva exemple:

 1. Serviciile oferite prin telefon, atunci când vocea clientului care oferă
  servicii este înregistrată, instrucţiunile respective înregistrate trebuie
  considerate ca date cu caracter personal.
 2. Supravegherea video, imaginile referitoare la persoane capturate prin sisteme de supraveghere video pot constitui date cu caracter personal în măsura în care persoanele pot fi recunoscute.
 3. GPS-urile montate pe autoturismele de serviciu. Cu toate că scopul montării este unul comercial, prelucrarea datelor colectate în urma acestui dispozitiv de urmărire are un impact mare asupra soferilor acestor mașini. În consecință, prelucrarea trebuie să fie facută conformă cu regulamentul de protecție a datelor.
 4. Registru de evidență a reparațiilor auto - Registrul de servicii al unei maşini păstrat într-un service auto conţine informaţii referitoare la maşină. Aceste informaţii sunt asociate în registru cu o plăcuţă cu număr şi un număr de motor care, la rândul lor, pot fi corelate cu proprietarul. În cazul în care service-ul auto stabileşte o legătură între autovehicul şi proprietar, în scopul facturării, informaţiile „se referă” la proprietar sau la şofer. În cazul în care se stabileşte o legătură cu mecanicul care a efectuat lucrări la maşină în vederea constatării productivităţii acestuia, aceste informaţii „se referă”, de asemenea, la mecanic.

Toate datele angajaților, clienților,  stakeholder-ilor sunt considerate date cu caracter personal și intră sub incidența Noului Regulament GDPR.

Principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • Să fie prelucrate în mod legal, responsabil și transparent
 • Să fie colectate în scopuri determinate, explicite și legitime
 • Să fie limitate la necesitatea scopului pentru care sunt prelucrate ( reducerea la minim a datelor)
 • Să fie păstrate pentru perioada în care sunt necesare îndeplinirii scopurilor pentru care au fost prelucrate
 • Să existe o securitate adecvată în ceea ce privește păstrarea lor (măsuri tehnice și procedurale individualizate)
 • Să nu încalce principiul resposabilității-capacitatea de a respecta și demonstra respectarea GDPR
 • Prelucrarea să fie necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte.  Exceptie fac  cazurile în care prelevează interesele și drepturile fundamentale ale persoanei vizate, în special când această persoană este un copil.
  Operatorul este cel care trebuie să dovedească respectarea acestor principii.