Cum sa alegi corect Responsabilul cu protectia datelor?

responsabilul cu protectia datelor

responsabilul cu protectia datelor

Regulamentul Uniunii Europene privind protecţia datelor cu caracter personal ridică căteva ingrijorări în randul operatorilor de date cu caracter personal. Principalele motive de ingrijorare sunt constituite de  procedurile ce trebuie derulate pentru conformarea activităţilor companiei cu dispozitiile Regulamentului; angajarea unui responsabil cu protecţia datelor precum şi  costurile pe care le implica toate acestea.

Iată câteva recomandări făcute de DPO Consulting pentru alegerea corectă a unui Responsabil cu  protecţia datelor:

 

 

  • Responsabilul cu protecţia datelor trebuie să fie o persoană independentă!

Astfel, în cuprinsul considerentului nr. 97 se prevede că „Acești responsabili cu protecția datelor, indiferent dacă sunt sau nu angajați ai operatorului, ar trebui să fie în măsură să își îndeplinească atribuțiile și sarcinile în mod independent.”

Atenţie la conflictele de interese!

În ceea ce privește conflictul de interese, articolul nr. 38 alin. (6) precizează că atribuțiile responsabilului cu protecția datelor trebuie să nu genereze un conflict de interese în situația în care acesta îndeplinește și alte sarcini și atribuții în cadrul organizației.

Cum ne putem da seama că responsabilul cu protecția datelor este independent și deci, nu se află în conflict de interese?

Grupul de lucru „Articolul 29” ne oferă unele indicii precizând că nu sunt candidați potriviți pentru poziţia de DPO persoanele cu funcții de conducere superioare, cum ar fi director executiv, director operațional, director financiar, șeful serviciului medical, șeful departamentului de marketing, șef departamentului de resurse umane sau șeful departamentului IT, dar, în același timp, și alte funcții inferioare dacă acestea conduc la posibilitatea de a stabili scopurile și mijloacelor de prelucrare.

  • Responsabilul cu protecţia datelor este desemnat pe baza calităţilor profesionale şi, în special, a cunoştinţelor de specialitate în dreptul şi practicile din domeniul protecţiei datelor.

ATENTIE! In acest moment NU exista cursuri acreditate ANC. Exista un Standard ocupational pentru ocupatia 242231 Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, aprobat de ANC prin decizia 74/19.03.2018. Standardul ocupational prevede 180 de ore de curs din care 60 ore de  teorie si 120 ore practica. Comprimarea informatiilor pe care ar trebui sa le detina un Responsabil cu protectia datelor in 8 ore de curs, nu este realista!

  • Responsabilul cu protecţia datelor ar trebui să aibă o cât mai bună înţelegere a afacerii.

Pe langa cunoştinţele în dreptul şi practicile protecţiei datelor ar trebui sa aibă o cât mai bună înţelegere a afacerii, a contextului în care funcţionează și a proceselor sale economice. Aceste cunoştinţe de dobăndesc prin experienţa in managementul proiectelor, managementul riscului, analiză economică.

  • Cine poate fi responsabilul cu protecţia datelor?

Responsabilul cu protecţia datelor are un grad ridicat de răspundere direct în fața top managementului organizației. Are un rol cheie, conform prevederilor Regulamentului European nr. 2016/679, fiind un pas necesar în procesul de conformare cu acesta.

Responsabilul cu protecţia datelor este mai degrabă mandatorul clientului decât o simplă persoană de contact folosită în prezent de operatorii de date. Această persoană trebuie să aibă cunoștințe de specialitate pe zona de protecție de date (art.37-5). Poate fi un membru al echipei sau poate să-și desfășoare activitatea în baza unui contract de prestări servicii (art.37-6). Trebuie implicat în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de protecția datelor (art.38-1). Nu poate fi demis sau sancționat de către operator pentru îndeplinirea sarcinilor sale (art.38-3).

Contractarea unui DPO este esențială

Solicită o întălnire cu un consultant DPO CONSULTIG!


Completeaza formularul!