Vrei să îți securizezi afacerea și să implementezi GDPR-ul?

Avem experința necesară pentru următoarele servicii:

GDPR Consultantacirckles_smallInstruire Personalcirckles_smallExternalizare DPOcirckles_smallAudit GDPR

 

Să înțelegem mai bine legislația privind protecția datelor

1

Procedura de control a prelucrărilor de date

ANSPDCP este organismul care face investigațiile privind prelucrările de date. Ea poate dispune începerea controlului atât anunțat căt și inopinat

2

Consimtamantul reglementat de GDPR

Pentru ca o prelucrare de date să fie legală, cf prevederilor GDPR, fiecare operator trebuie să identifice baza legală de prelucrare

3

Aplicarea GDPR la societati comerciale

Aplicarea regulamentului privind protecția datelor nu depinde de mărimea societății/organizației, ci de natura activităților pe care societatea

4

Avantajele externalizarii DPO

DPO-ul este o poziție independentă în desfășurarea activității pentru care a fost numit. Regulamentul prevede o serie de garanții privind

Informații generale

Regulamentul(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ccea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protectia datelor- GDPR)

Ce este GDPR-ul?

Regulamentul General privind Protecția datelor (GDPR acronim in engleza) reprezintă o declarație a drepturilor omului la viață privata, respectiv al dreptului privind protecția datelor cu caracter personal. Regulamentul pune individul in centru atenției. Si are un dublu rol,  de a proteja individul în fața valului de descoperiri tehnic-științifice, pe de o parte. De a reglementa activitatea organizațiilor, pe partea cealaltă.

Regulamenul General privind Protecția datelor face parte sintr-un sistem geneal de reglementare a informațiilor care vizeză individul. În majoritatea cazurile, companiile prelucrează date. Fie că prelucrarea este diferită,  prelucrarea datelor angajaților, a cliențiolor, a pacienților, date de marketing transformă compania în operator de date. Operatorii de date vor fi nevoiți să-și adapteze activitățile astfel încăt să integreze și respecte principiile GDPR.

Principalele noutati ale GDPR

Amenzile – Penalizările  sunt copleșitor de mari, cu maxime ce se referă la 4% din cifra de afaceri globală anuală. De notat că aceste prevederi se aplică atât celor care gestionează datele, cât și celor care le procesează – ceea ce extinde obligativitatea GDPR și asupra companiilor care oferă, de exemplu, servicii de hosting sau de Cloud.

Consimțământul – companiile nu vor mai putea folosi termeni contractuali necompatibili GDPR sau cu clauze greu de probat. Consimțământul trebuie să fie clar și liber de orice impunere, iar solicitarea inteligibilă și cu o solidă argumentare a scopuluiîn care se procesează datele.

Notificarea breșelor de securitate – devine obligatorie pentru toate țările membre ale comunității. Orice incident trebuie comunicat către autoritățile de raportare în maximum 72 de ore de când breșa a fost constatată. Procesatorii vor trebui să își anunțe și clienții, imediat după ce s-a dovedit că incidentul de securitate a afectat datele personale ale acestora.

Dreptul la acces – parte din drepturile extinse ale cetățenilor în noul format al GDPR se referă la dreptul acestora de a solicita operatorilor de date confirmări legate de modul în care datele personale sunt procesate, unde și în ce scop.

Dreptul de a fi uitat – cunoscut și ca „dreptul de a fi șters”, asigură deplina confidențialitate prin ștergerea tuturor înregistrărilor cu caracter personal.

Portabilitatea datelor – se referă la dreptul oricărui cetățean de a primi datele personale într-un format prestabilit, ușor de citit de către orice dispozitiv, care poate fi transmis la solicitarea posesorului unui alt procesator de date.

Confidențialitate prin design – „Privacy by design” este un concept care se folosește de mult , dar care abia acum devine parte din pachetul de cerințe GDPR. În esență, constă în includerea instrumentelor de protecție a datelor încă de la început, de la proiectarea unui sistem informatic.

Data Protection Officers (DPO) mandatarul conformității GDPR

Constientizarea impactului GDPR

  • Nu există nici o îndoială că protecția datelor cu caracter personal este de o importanță primordială în epoca digitală. Incadrarea în categoria datelor personale trebuie să aibă în vedere contextul prelucrării.
  • Informațiile privind persoana fizică, în contextul profesional, sunt date personale.
  • Statele membre pot elabora norme suplimentare care să includă măsuri adecvate și specifice pentru a proteja demnitatea umană, interesele legitime și drepturile fundamentale ale persoanei fizice. In special în ceea ce privește transparența prelucrării, trasnsferul de date între organizații implicate intr-o activitate economică, sisteme de monitorizare la locul de muncă.
  • Principalul motiv pentru care Regulamenul a fost introdus si pentru care efortul protecției datelor trebuie să fie garantat în mod energic este  ca prelucrarea, în toate formele sale, cum ar fi : constituirea, transmiterea, utilizarea seturilor de date, să fie făcută în scopuri legitime.
  • O aplicare prea amplă, însoțită de un absolutism al aplicării, ar putea ajunge să denatureze principalul scop pentru care Regulamentul  a fost elaborat, acela de uniformizare al legislației Europene în domeniu protecției datelor.
  • Alături de principiile legalității și echități, Regulamentul GDPR introduce ca primordial, principiul trasnparenței. Acesta se poate realiza prin obligația de informare completă, corectă și obiectivă a persoanelor înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal.
  • Se impune de o revizuire a tuturor procedurilor organizatiei pentru conformarea activitatii cu dispozitiile Regulamentului.
  • Este cerinta legala elaborarea de Politici de Confidentialitate.
  • Bunul simț nu constituie un izvor de drept, însă ar trebui să orienteze interpretarea acestuia.

Protectia datelor cu caracter personal, este un drept fundamental.

Obstrucționarea prin intermediul datelor cu caracter personal nu este recomandabil a se întâmpla.

  • Dreptul la protectia datelor nu este un drept absolut, acesta trebuie luat în considerare în raport cu funcția pe care o îndeplinește în societate și echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporționalității (pct. 4 din expunerea de motive a Regulamentului).

Cine poate să tragă la răspundere operatorii de date personale?

Oricine, orice persoană fizică. Orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă regulamentul (art. 77 RGPD).

"Orice persoana care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei incalcari a prezentului regulament are dreptul sa obtina despăgubiri de la operator sau de la persoana imputernicita de operator pentru prejudiciu suferit "Art 82

De ce este important Regulamentul?

Din pricina  felului  în care reglementează tragerea la răspundere și din pricina  sancțiunilor foarte aspre.

Este important să aveți în vedere ca un proces de implementare durează în medie între 6 si 12 luni. Durata si costul sunt influențate de mărimea organizației și mărimea volumului de date cu caracter personal procesate.

Articole recente pe Blog