Consimțămăntul GDPR

consimtamant

consimtamant

 

Art 4 pct 11 GDPR: consimtamant - "orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate"

 

  • Consimţămîntul reprezintă una din condiţiile de legitimitate ce justifică prelucrarea datelor cu caracter personal (Art 6 GDPR)
  • probă+claritate+distinct, inteligibil, ușor accesibil, limbaj clar și simplu;
  • retragerea=acordarea (posibilitatea de a fi restras la fel de usor cum a fost acordat)
  • liber=necondiționat de un contract

Cerinţele specifice pe care trebuie să le indeplinească consimtamantul

sunt detaliate in Opinia nr 15/2011 a Grupului de lucru Art 29, precum si în GDPR

  • LIBER- persoana vizată poate să aleagă in mod liber dacă să işi exprime sau nu consimţământul cu privire la o anumită prelucrare, făra a exista riscul sau temerea unor consecinţe negative în cazul în care nu consimte. De asemena, trebuie asigurată posibilitatea persoanei vizate de a-şi retrage consimţământul atunci cănd nu mai este de acord ca datele sale personale să fie prelucrate.

Ca şi excepţie. In relaţia de muncă, este contestat caracterul liber al consimţământului acordat de angajat pentru prelucrarea datelor sale de către angajator, având în vedere situaţia de dependenţă în care se află angajatul şi teama de a nu suferi orice prejudiciu în cazul în care nu consimte cum ar fi : concediere, pierderea unei oportunităţi de angajare.

  • LIPSIT DE AMBIGUITATE (NEECHIVOC)- procedura de obţinere a consimţământului nu trebuie să permită naşterea vreunui dubiu cu privire la intenţia persoanei vizate de a-şi da consimţământul (Grupul de lucru Art 29-Opinia nr 15/2011)

Este bine să luăm în calcul și Opinia Avocatului Poporului- Informarea prealabilă la o posibilă publicare de un anumit fel este echivlentă cu acordara unui consimțământ neabiguu cu privire la un anumit tip de pubiare detaliată.

  • INFORMAT- anterior obținerii consimțămăntului persoanei vizate, aceasta trebuie sa fie informată cu privire la modalitatea concretă în care vor fi prelucrate atele sale personale
  • SPECIFIC – aordat în legătură cu o anumită prelucrare de date, efectuată pentru un anumit scop și în anumite condiții specifice, astfel cum sunt aduse aceste detalii la cunoștință persoanei vizate

Ce se întămplă cu consimţămînturile deja obşinute anterior datei de 25 mai 2018?

Acestea vor rămâne valabile doar în următoarele condiţii:

  • consimţământul respectă cerinţele GDPR
  • nu a intervenit nici o modificare în scopul operaţiunilor de prelucrare de date pentru care acestea au fost luate.