Ce facem când marketingul întâlnește GDPR-ul

Scopul acestui articol este să ofere cateva indrumări oamenilor de marketing și vânzări sau managerilor care doresc să deruleze campanii de marketing întrunind condițiile reglementate de GDPR ( Regulamentul General Privind Protecția Datelor).

De reținut: regulamentul GDPR este o cerință obligatorie a Uniunii Europene. El pune în central atenției individul.  Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing se poate realiza respectând drepturile individului și respecând principiile izvorăte din Regulament.

Avantejele în marketing ale GDPR-ului   

 • GDPR-ul reprezintă o provocare pentru fiecare companie din prisma faptului ca vor fi nevoite să-și adapteze ofertele de marketing în funcție de  cerințele  și nevoile  specifice clienților săi.
 • Companiile vor avea o viziune mai transparentă  în ceea ce privește publicul lor. Ele vor putea cunoaște câte din contactele pe care le au sunt direct interesate să fie contactate sau să primească o informare de marketing.
 • Companiile care vor respecta principiile GDPR-ului și își vor clădi strategia de marketing în jurul acestor principii,  vor avea foarte mult de căsțigat.

Oamenii de marketing ar trebui să țină cont de următoarele principii:

 • Individul se află în centrul interesului companiei
 • Sunt respectate intimitatea și așteptările rezonabile pe care le-ar putea avea fiecare client
 • Mesajele și informările pe care compania le oferă sunt sincere, transparente și corecte
 • Compania depune eforturi continue ca datele pe care le deține despre clienții săi să fie protejate
 • Este întrunit principiu responsabilității. Compania răspunde în cazul unui incident de securitate.

Care sunt datele cu caracter personal prelucrate în departamentele de marketing?

Indiferent de modul în care au fost colectate datele (direct de la persoanele vizate sau indirect) și de sursa colectarii ( mediul on-line sau cel fizic), date cu caracter personal înseamnă orice informație, de orice natură, cu orice conținut, care duce la identificarea unei persoane fizice . Astfel de date întâlnite in departamentele de marketing sunt: nume, prenume, adresa de email, adresa de domiciliu, adresa IP-ului, varsta, numarul de telefon, date despre comportamentul de consumator, preferințele consumatorului, date financiare, ocupatia, date despre starea civilă, numarul de copii.

Ce înseamnă prelucrare de date cu caracter personal?

Prelucrarea datelor cu caracter personal include orice acțiune adusă datelor personale. Acținule pot fi:  colectarea, stocarea, organizarea, arhivarea, transferul către alte persoane, adaptarea, modificarea, distrugerea . Pur și simplu păstrarea datelor cu caracter personal este considerată prelucrare.

De ce ar trebui să ținem cont atunci cănd ne propunem sa realizăm o campanie de marketing, conform cu GDPR-ul?

Atunci cănd oamenii de marketing îți propun să realizeze o noua campanie, inainte de începerea ei, ar trebui să consulte, obligatoriu, responsabilul cu protecția datelor( DPO-ul),  indiferent daca acesta este o persoană internă sau un consultant extern.

Împreună, vor stabili:

 • Temeiul juridic în baza căreia se face prelucrarea. eTemeiul juridic al prelucrărilor în marketing îl constituie un interes legitim și consimțământul persoanelor vizate .

!Atenție Interesul legitim al companiei nu trebuie să prevaleze interesele sau drepturile fundamentale ale persoanelor fizice vizate. Indiat este să fie luate în considerare așteptările rezonabile ale persoanelor vizate, bazate pe relația acestora cu compania.

!Atenție In cazul in care prelucrarea este bazată pe consimțământul persoanei vizate, compania trebuie să demonstreze că persona vizată și-a dat consimțământul pentru operațiunea de prelucrare respectivă.

 • Dacă există o comunicare transparentă  în ceea ce priveste respectarea cerințelor GDPR-ului. Informările și comunicările, referitoare la prelucrarea respectivelor date cu caracter personal, sunt ușor accesibilie și ușor de înțeles. Se utilizează un limbaj simplu si clar.
 • In cazul în care prelucrarea implică și acțiunea de profilare, trebuie să verificăm ca avem consimțământul tuturor persoanelor cărora ne adresăm.

!Atenție Profilarea se poate realiza doar cu consimțământul expres al persoanei vizate.

Conform definiției, crearea de profiluri este un proces format din 3 elemente:

 • să fie o formă de prelucrare automată
 • să fie efectuată asupra datelor cu caracter personal
 • obiectivul creării de profiluri trebuie să fie acela de a evalua aspecte personale în legătură cu o persoană fizică.

Marketing prin email, cerinte ale GDPR-ului

 • numai cu consimțământul persoanei vizate.

Excepție  în care ne-am adresat clienților anteriori cu privire la propriile noastre produse similare și le-am oferit o opțiunea de a se dezabona/renunța

 • Oferim un link prin care persoana vizata poate opta să nu mai primească astfel de emailuri  (prin răspuns sau dezabonare)
 • Păstrăm evidența persoanelor care renunță, și
 •  verificăm setările astfel încât să ne asigurăm ca acele persoane nu vor mai primi pe viitor astfel de emailuri 

Marketing prin telefon, cerințe ale GDPR-ului

Atunci cănd dorim să trimitem comunicări de marketing, care au legătură cu produsele și serviciile oferite de companie, către lista noastră de clienți, ar trebui să ținem seama de cel puțin următoarele:

 • Verificăm că numerele de telefon pe care le introducem în softul de expediere SMS-uri aparțin clienților noștri
 • Verificăm dacă printre ele se află numere de telefon ale clienților care nu doresc informări prin SMS de la compania noastră
 • Le oferim posibilitatea de a renunța să mai primeasa SMS-uri de la noi, punăndu-le la dispoziție un link prin care pot opta pentru a nu mai primi.
 •  Păstrăm și ne asigurăm ca este actualizată lista cu numerele de telefon care nu mai doresc informări de marketing  □ Facem ecran pe lista noastră de a nu face apel
 • Afisăm numărul de telefon  de pe care s-a făcut trimiterea de SMS-uri  sau denumirea companiei.

!Atenție Cumpărarea de baze de date cu numere de telefon și folosirea lor pentru comunicări de marketing, nu este permisă de GDPR!

Cum colectăm consimțământul pentru campaniile de marketing?

Dacă vă propuneți să constituiți baze de date ale persoanelor care ar putea fi interesate de bunurile și serviciile pe care companie le ofera și să le folosiți pentru a trimite informări de marketing aveți nevoie de consimțământul acelor persoane.

Pentru a întruni condițiile de legalitate, consimțământul trebuie să ândeplinească următoarele cerințe:

 • Să fie granulat, în sensul că trebuie obținut pentru fiecare scop pentru care se va face prelucrarea(informări de marketing despre produsele companiei,  trimiteți către terți, pentru profilare)
 • Să poată fi demonstrat. Fiecare companie trebuie să facă dovada consimțământului
 • Să nu fie condiționat de vreo altă acțiune
 • Pentru copii de sub 16 ani este nevoie de consimțământ expres
 • Să poata fi la fel de ușor de retras pe cum a fost acordat
 • Conținutul lui trebuie să fie separat de alți termeni si condiții

Metode de a obține consimțămăntul

 • Formulare tipizate pe care persoanele vizate să bifeze că este de acord
 • Butoane cu DA sau NU sau casete in care persoana vizată bifeaza opțiunea

Obligațiile companiilor,  referitoare la bazele de date de marketing

 • Actualizează continu baza de date, asigurăndu-se ca datele sunt corecte
 • Iau măsuri tehnice si organizatorice de siguranță și confidențialitate a bazei de date
 • Stabilesc termene de păstrare a conținutului bazelor de date
 • Respectă drepturile persoanelor vizate

Cum gestionăm cookie-urile de marketing

GDPR-ul califică  cookie-urile de marketing ca fiind date personale. Pentru a le putea folosi în continuare, este nevoie informarea și  consimțământul utilizatorului. Doar cookie-urile de sesiune pot fi folosite făra consimțământ, doar cu informarea utilizatorului.

!Atenție  Consimțământul implicit nu mai este suficient. Este obligatoriu să fie obținut printr-o acțiune .

În concluzie

GDPR-ul va influența foarte mult modul în care companiile vor trebui să-ți găndească strategiile de marketing. Tendința spre transparență a datelor, noile drepturi ale utilizatorilor, un nou proces de înțelegere, toate acestea reprezintă o nouă eră a marketingului.

GDPR a pus capăt epocii de email în masă, spam fără sfârșit, știri inutile și publicitate enervantă.

Calitatea va câștiga cantitatea, iar comunicările de marketing vor deveni mai precise și vor avea ca scop comunicarea personală și de încredere cu clienții.

Campaniile de marketing ar trebui să ofere doar ceea ce este cu adevărat util pentru client, iar clientul să accepte email-urile de la companiile preferate și să le deschidă cu nerăbdare.

Cum se poate atinge acest obiectiv? Prin crearea conținutului adaptat nevoilor și intereselor clientului, prin crearea campaniilor de marketing orientate spre client și prin studiul celor mai recente descoperiri în economia comportamentală și neuromarketing.

 

Ti-a placut acest articol?

 

[/mp_row]